بررسی تفاوت Ethereum و Bitcoin

در بررسی تفاوت Ethereum و Bitcoin این واقعیت است که بیت کوین در حالی که اتریوم به عنوان فناوری دفتر کل به شمار می آید، تنها یک ارز محسوب می شود