مفهوم خط روند یا Trend Line در تحلیل بازار

Trend Line به خطوطی گفته می شود که به سادگی شناسایی شده و معامله گران جهت متصل کردن قیمت ها و نمایش مناسب ترین تطبیق های داده ها، روی نمودارها آن ها را رسم می کنند.