Sharding شاردینگ چیست و چرا مفید است؟

Sharding تکنیکی است که برای تقسیم پایگاه اطلاعات استفاده می شود که در شرکت های بلاکچین، به جهت ایجاد قابلیت مقیاس پذیری از آن استفاده می گردد و با عث می شود که بتوانند تراکنش های بالاتری را در هر ثانیه پردازش نمایند