06 - تاییدیه انصرافی

اطلاعیه مهم : نسخه بروز و جدید وب سرویس صرافر از هم اکنون آماده ارائه خدمات میباشد.

.jpg - تاییدیه انصرافی

وضعیت درخواست : انصراف

وضعیت انصراف از درخواست شما تشخیص داده شده است ، در صورت نیاز میتوانید مجدد نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.