امروز مورخ امروز ۱۳ /۰۷ /۱۴۰۱ : آخرین نسخه وب سرویس خدمات ارزی صرافر هم اکنون در دسترس و قابل استفاده میباشد .

وضعیت درخواست : انصراف

وضعیت انصراف از درخواست شما تشخیص داده شده است ، در صورت نیاز میتوانید مجدد نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.