امروز مورخ امروز ۱۳ /۰۷ /۱۴۰۱ : آخرین نسخه وب سرویس خدمات ارزی صرافر هم اکنون در دسترس و قابل استفاده میباشد .

وضعیت درخواست : موفق

درخواست شما تایید شد و در دست بررسی میباشد ، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت کاری آینده وضعیت درخواست شما اطلاع رسانی خواهد شد .