امروز مورخ [wikiwordpress] : آخرین نسخه وب سرویس خدمات ارزی صرافر هم اکنون در دسترس و قابل استفاده میباشد .

وایت پیپر یا مقاله سفید در رمز ارزها

مقاله سفید یا وایت پیپر در ارز رمزنگاری شده برای شفاف سازی مناسب استفاده می شود که باید عناصر خاصی را در خود داشته باشد. لازم است ضمن معرفی، آن را به مخاطب آموزش دهد